Welkom bij solexclub 't Rolletje

Doel van de vereniging

De vereniging heeft ten doel het in stand houden van de originele solexbromfietsen.

Het organiseren van solextoertochten, solexdemonstraties en solexraces en andere activiteiten alles in de ruimste zin des woords.

Het bevorderen van samenwerking tussen andere verenigingen op dit gebied.

Het coördineren van activiteiten.

Het aanwenden van alle geoorloofde middelen, welke haar ter bereiking van haar doel gewenst voorkomen.

 

Lidmaatschap

Het lidmaatschap bedraagt € 20 per jaar.

Als u dit wenst kunt u op contact klikken om u aan te melden als nieuw lid.

 

Clubtenue:

blauwe sweater, blauwe bodywarmer en grijs poloshirt met clubembleem.